زمانه

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

موسیقی کردی

تنظیم : سعید فرج پوری
آواز: عزیز شاهرخ
عود: محمد فیروزی
نرمه نای (بالابان): حسین حمیدی
دیوان، تار: بهرام ساعد
نی: عبدالله عبداللهی
دف، تمبک: صادق تعریف
کمانچه: سعید فرج پوری

منتشر شده [09/11/1997]