واگویه

آرش احمدی نسب
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کتاب واگویه مجموعه قطعات و تمرین های آرش احمدی نسب به تازگی توسط انتشارات عارف منتشر شده است . این کتاب در مورد تکنیک های جدید ورزش سه گانه برای دانش اموزانی است که حداقل یک دوره مقدماتی را گذرانده اند . 

تکنیک هایی که در سال های اخیر بیشتر در موسیقی نوازندگان معاصر شنیده می شود و کمتر در قالب آموزش .

این اشکال مختلف اجرا که عمدتا برگرفته از سازهایی مانند دو تار و تنبور هستند ، طبیعتا بیان حسی خاصی رامنتقل می کنند. در قسمت اول این کتاب این تکنیک ها در قالب تمرین معرفی شده است تا دانش اموزان امادگی بیشتری برای اجرای قسمت های دوم داشته باشند. 

به این ترتیب نگارنده امیدوار است دانش اموزان با این قابلیت های مختلف بیشتر آشنا شوند و به مهارت های اجرایی بالاتری دست یابد . 

سال انتشار :2020

64 صفحه