لاک پشت ها هم پرواز می کنند

حسین علیزاده
دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

موزیک: حسین علیزاده
کارگردان: بهمن قبادی

خوانندگان: مصطفی محمودی، محبوبه گلزاری، فائزه محمودی
دیوان: حسین علیزاده
کمانچه : صبا علیزاده
ویولن آلتو: بردیا کیارس

  

منتشر شده [27/12/2004]