شعر زن

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

حسین علیشاپور، آواز

بهاره فیاضی و هامان منصوری، تار

کاوه معتمدی، کمانچه

کریم قربانی و نگار نوراد، ویولن سل

معتمد سامانی، عود

فرزاد موسوی، بام تار

نازنین پدرسانی، تمبک و کوزه

میلاد قریشی، سازهای کوبه ای

سام خواجه وند، دف

نسترن هاشمی، سنتور

سال انتشار: 2018