تهرانسرانیه

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شهر ما مملو از صداهایی است که رهایی از آن دشوار است. شهر زده ها برای یافتن منظره دیگری نیاز به دوری از منظره شهری دارند -- مکان و لحظه ای در زمان که ممکن است شبیه منظره چوپان باشد. مارتین شمعون پور با بازیگوشی کودکانه از صداهایی استفاده می کند که در زندگی روزمره خود در شهر می شنویم و گاهی با صدای فلوت (که در اینجا جایگزین نی می شود) کمی فاصله گذاری آگاهانه را تحت تاثیر قرار می دهد و ما را به روحیه شبانی نزدیک می کند.

   (HER057)
زمان کل: 47:34

منتشر شده در چهارشنبه 20 اکتبر 2010