آوازهای سید حسین طاهرزاده (2)

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

یادداشت های همراه: فرشاد توکلی

(2 سی دی)

پیانو: مشیر-همایون شهردار
سنتور: اسدالله خان
تار: درویش خان، اسدالله خان
کمانچه: باقرخان
کلارینت، فلوت: اکبرخان
ویولن: حسین هنگآفرین


منتشر شده [09/02/2010]