موسیقی نواحی ایران 1(موسیقی مازندران )

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره سی دی [130]

منتشر شده [30/07/2003]

گردآوری و ضبط: احمد محسن پور
یادداشت های همراه: ساسان فاطمی

 

بخش عمده ای از رپرتوار موسیقی مازندران به سنت آوازی اختصاص دارد. این منطقه از نظر تنوع آلات موسیقی چندان غنی نیست. رایج ترین سازها عبارتند از LALEVA (یک لوله نی که به صورت مورب نگه داشته می شود و با استفاده از تکنیک تنفس مداوم می نوازند) و DESARKOTAN (نوعی طبل های کوچک که معمولاً با سورنا نواخته می شود). سورنا و کمانچه منطقه در مقایسه با همتایان خود متعلق به سایر مناطق کشور تفاوت چشمگیری ندارند. علاوه بر این، در ناحیه شرقی نیز دوتار یافت می‌شود که در مقایسه با مناطق مجاور، از نظر ویژگی‌های اندکی اندک، تغییرات جزئی نشان می‌دهد. هر ساز به استثنای دوتار دارای رپرتوار خاص خود است، در حالی که از مجموعه آوازی موجود در قلمرو وام گرفته شده است. ...