ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

گردآوری: موسی معروفی
اجرای تار: سلیمان روحافزا

(10 سی دی)

درباره این مجموعه
در موسیقی کلاسیک ایرانی، ردیف تدوین شده توسط موسی معروفی بر اساس ردیف میرزا عبدالله و ردیف آقا حسینقلی است. به ردیف مهدی قلی هدایت نیز اقتباس شده است. اما از آنجایی که هیچ گاه در میان اساتید موسیقی ایرانی بر سر گوشه های ردیف اتفاق نظر وجود نداشت، حدود چهار دهه پیش، بسیاری از استادان برجسته موسیقی ایرانی از جمله نورعلی برومند، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا، احمد عبادی، رکن الدین مختاری و موسی معارفی از هر یک از تک آهنگ های ردیف در مؤسسه ی ردیف جمع شدند. این جلسات بحث برانگیز یک سال و نیم تمام به طول انجامید اما به دلیل اختلاف دیدگاه ها بین آن اساتید بی نتیجه بود. در نهایت، آنها موافقت کردند که هرکس نسخه خود را جداگانه جمع آوری، رونویسی و منتشر کند و پس از آن شورا در مورد آنها تجزیه و تحلیل انجام دهد. با چنین رویه‌ای، ردیف موسی معروفی برای انتشار انتخاب شد.
موسی معروفی در نواختن تار استاد بود. وی از شاگردان برجسته درویش خان بود. معروفی در تألیف ردیف خود که در سال 1342 منتشر شد، ردیف میرزا عبدالله و ردیف آقا حسینقلی و آثار علی نقی وزیری را نیز مورد توجه هنرمندانه قرار داده است. مرحوم سليمان روحافزا به توصيه معروفي رديف مقتضي را به تار انجام داده است.

  منتشر شده [15/12/2009]