تار گلستانی

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

تار فارسی

بدنه از توت

اندازه استاندارد

همراه با هارد کیس، یک مضراب  فلزی برای نواختن و یک بسته سیم اضافی

هیچ نشانی از سازنده بر روی بدن وجود ندارد