سوپرانو قیچک جمشید ثابت

به همراه کاور
تولید کننده: Jamshid Sabet Rasekh
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
کیفیت صدای بالا
محدوده صدا: باس
کاسه ساخته شده از توت
گردن ساخته شده از گردو
زمان تحویل: 4-6 ماه پس از پرداخت