هارد کیس دف

سبک و مناسب
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

- سبک و راحت

- از دف در برابر رطوبت و اسیب محافظت می کند 

- مناسب برای دف استانداردبا پوست طبیعی و مصنوعی 

- کیفیت بالا