آثار استاد ابوالحسن صبا برای سنتور

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره کتاب [129]
منتشر شده [12/02/2012]
صفحات [76]
شابک [9790802604100]
(به علاوه 1 سی دی)
این مجموعه شامل 25 قطعه است که در کتاب «دوره های سنتور استاد ابوالحسن صبا» موجود نیست و دلیل گردآوری و تنظیم این قطعات، آشنایی هنرجویان با قطعات صبا است. ساده سازی بیشتر این قطعات را می توان برای تازه کارها فراهم کرد که آنها را در کنار ردیف یاد بگیرند.