شاه تار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

هیبرید دوتار افغان و شورانگیز ایرانی

ساخته شده از چوب توت و تن/سدر

بر روی این ساز چوب گل سرخ (میخ) و شاخ (پل) کار شده است

پوست بره آفریقایی است

  طول: 118 سانتی متر

زمان رسیدگی: 3-4 هفته پس از پرداخت