درام طیبی

به همراه یک کاور
تولید کننده: Ehsan Tayebi
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

طول : 50 سانتی متر 

قطر: 38 سانتی متر 

وزن : 3 کیلوگرم 

زمان تحویل 4 ماه پس از پرداخت 

دمام یک طبق استوانه ای دو سر است که قطر ان کمتر از دوهل است . دو طرف ان توسط پوست حیوان پوشیده شده است . دمام یا با دست نواخته می شود یا با چوب هایی که از درخت خرما ساخته شده است . این ساز در انواع مراسم نواخته می شود . اما سبک دمام نوازی در مراسم مختلف متفاوت است . نواختن دمام در دسته های دمام بخش مهمی از مراسم مذهبی در بوشهر است . 

 

Please Watch A Sample Video of Similar Damam: