صد رنگ رنگ

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

تار: ارشد طهماسبی
تمبک: داریوش زرگری

(3 سی دی)

  واژه رنگ در موسیقی سنتی ایرانی (موسیقی از دوره قاجار و پس از آن) برای یک ژانر ریتمیک ساز به کار می رود که در ضرب 6/8 و با تمپوی متوسط یا تند اجرا می شود. این ژانری است که رقص ایرانی در آن اجرا می شود. اما قبل از دوره قاجار که موسیقی ایرانی کاملاً به ردیف (رپرتوار کلاسیک موسیقی ایرانی) وابسته بود، تمام قطعات ریتمیک انتهای هر دستگاه را رنگ می نامیدند. به همین دلیل، رنگ را می توان در مترهای مختلف اجرا کرد. برخی از رنگ‌های ردیف در ضرب 6/4 مانند نستاری در دستگاه نوا یا در 2/4 مانند حربی در دستگاه ماهور هستند. همچنین رنگ‌های 8/6 ضرب در ردیف زیاد است، مانند شهرآشوب در دستگاه شور و دستگاه ماهور.
اولین ظهور اصطلاح رنگ به عنوان یک اصطلاح موسیقی به اوایل دوره صفویه باز می گردد. ...