نغمه خوابگرد

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

(گروه ضربانگ)

تمبک و دف: رضا سامانی
کاجون، کانجیرا، طبل آب، طبل کنگا
پنداریک و اثرات طبیعی: حکیم لودین
تمبک , دف , درام های قاب قابل تنظیم: پژمان حدادی
تمبک، دف، طبل سفالی ضربنگ: بهنام سامانی
سنتور، نقاره: جاوید افسری راد

منتشر شده [30/10/2007]