مثنوی خوانی

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

مثنوی خانی

شماره سی دی [288]

منتشر شده [27/02/2010]

سبک های معاصر مثنوی خانی

(3 سی دی)

 

سی دی 1:
قربان خان شاهی (اصفهان)
تار: میرزا غلام رضا شیرازی

ابوالحسن اقبال آذر (افشاری)
تار: غلامحسین بیگجه خانی


جناب دماوندی (بیات ترک)
تار: مرتضی نیداود

سید حسین طاهرزاده (ابوعطا)
فلوت: اکبرخان

سید حسین طاهرزاده (بیات ترک)

عبدالله دوامی (سگاه)

ابراهیم بوذری طالقانی (شوشتری)

اسماعیل ادیب خوانساری (شور)
نی: حسن کسایی

جواد بدیع زاده (بیات ترک)
تار: عبدالحسین شهنازی

جلال تاج اصفهانی (همایون)
نی: حسن کسایی

حسین قوامی (سگاه)
ویولن: حبیب الله بدیعی

غلامحسین بنان (شور)
نی: حسن کسایی

سید جواد ذبیحی (سگاه)

سی دی 2:

عبدالوهاب شهیدی (افشاری)

ud و آواز

علی داور (شوشتری)

احمد ابراهیمی (اصفهان)

محمود کریمی (دشتی)

حسن کسایی (اصفهان)
سه تار و آواز

اکبر گلپایگانی (شور)
پیانو: مرتضی محجوبی

حاتم عسگری فراهانی (بیات ترک)

محمود محمودی خوانساری (سگاه)
سنتور: رضا ورزنده

ایرج (حسین خواجامیری) (افشاری)
تار: لطف الله مجد، ویولن: پرویز یاحقی

سید نورالدین رضوی سروستانی (مخالف سگ)
تار: داریوش طلایی

رامبد سودیف (چهارگاه)
سنتور: مجید کیانی

سی دی 3:
محمدرضا شجریان (همایون)
سنتور: منصور صارمی

محمد منتظری (اصفهان)
سه تار: هوشنگ منتظری

محسن کرامتی (اصفهان)
کمانچه: محمدباقر زینلی

علی جهاندار (شور)

شهرام ناظری (افشاری)
سه تار: داریوش طلایی

بهرام سارنگ (افشاری)
تار: هوشنگ فراهانی

مظفر شفیعی (بیات ترک)

همایون شجریان (سگاه)