حسن و دیو راه باریک پشت کوه

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

نمایشنامه نویس، طراح و کارگردان: افشین هاشمی

بازیگران، خوانندگان و نوازندگان: هدایت هاشمی، علیرضا ناصحی
میثم یوسفی، افشین هاشمی، ستاره امینیان

دستیاران کارگردان: سحر صبا، عرفان ابراهیمی، امیر سفیری
عروسک و نقاب: ستاره امینیان
عکاس: پیام امیرعبداللهیان، علی خیاطی،
آرش عاشورنیا، گلریز فرمانی

فیلمبرداران: پیام عزیزی، رضا داود، عباس امینی
مونتاژ: عباس امینی، افشین هاشمی

 

(DVD)