همنواز

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

18 قطعه برای گروه نوازی نی و سازهای کلاسیک ایرانی

یادداشت و اجرای خالص توسط سیامک جهانگیری

با همکاری دانشجویان موسیقی دانشگاه تهران

شامل 2 سی دی

سال انتشار: 2018