تمرین های تکنیکی گیتار فلامنکو

امیرسالار عبدالحی
17 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

به علاوه یک دی وی دی
در این کتاب:
تحلیل تکنیک های اصلی و مهم گیتار فلامنکو (راسگوادو، پیکادو و پولگار)
مودها، کلیدها و فلامنکو مترها در قالب میزهای جدید و کارآمد
فیلم تمام تمرینات امیرسالار عبدالحی
و