اثیر

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شورش (تار) و سهراب (تمبک) به یکی از نوازندگان برجسته تمبک ایرانی (مرحوم داریوش زرگری) ادای احترام می کنند. قطعاتی که به زرگری تقدیم شده و توسط دوستان و نوازندگانی چون علی اکبر شکارچی، ارشد طهماسبی، حسین علیزاده و سعید فرج پوری گردآوری شده توسط سهراب (پسر داریوش زرگری) تزیین شده است.

(HER046)
زمان کل: 44:00