موسیقی رقص های بوشهر

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

گردآوری و تحقیق: منصوره ثابت زاده

نی انبان، نی جفتی، آواز: احمد علیشرفی
آواز: محمود سیمگلوبار
تمبک، دایره: محمد علیشرفی
تمبک، تمپو، دایره: هوشنگ علیشرفی
دمام، تمبک: عباس علیشرفی
دایره، سنج: کوروش سیما
آواز: امید سیما