تکه های بریده شده

کمانچه : سینا علم
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کمانچه: سینا علم

سازهای کوبه ای: همایون نصیری

تمبک: افشین بابایی

منتشر شده توسط: موسسه نغمه حصار (NHI-Records)