ته رزهای باستانی تنبور

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

روایت مراجع مجازی و پارلمانی تنبور، رونویسی از فرهنگ آوازی است که آموزش آن تاکنون شفاهی یا سینه ای بوده، اما با نگارش آموزشی و تحلیلی برای اولین بار مکتوب و از نشانه ها و نشانه هایی که مخصوص نواختن تنبور هستند. این نشانه ها هنگام استفاده در یادگیری کاربردی هستند و به آسانی به گونه ای اجرا می شوند که با فرهنگ موسیقی این ساز قدیمی و اعضای آن سازگار باشد. گوشه ها با شروع مقام، تک تک آهنگ ها، زمزمه ها، مقاطع ریتمیک و چین های مختلف و جلوه های صوتی منتشر شده توسط استاد علی اکبر مرادی با هدف تعلیم و تربیت دانش آموزان علاقهمند تقسیم شده است. البته دو عنوان «قهتر» و «هجرانی» که به صورت فی البداهه ضبط شده، بر اساس روایت باکلام در مقامات «یاری» در کتاب نوشته شده است.