نی سوخته کاری

نی حرفه ای استاد سابیزا
قیمت قدیم: 166 ریال
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کیفیت صدای حرفه ای
نی از نی های بسیار منحصر به فرد کاشان ساخته شده است
شاعران و طراحی سوزاندن (شاعران را می توان بر اساس سلیقه شما سفارشی کرد)
در کوک های مختلف موجود است
لطفاً هنگام سفارش این نی، کوک  مورد نظر خود را تعیین کنید

 

 

 

persian ney


persian ney


persian ney

persian ney

persian ney
persian ney
persian ney
persian ney

persian ney music


persian ney music


persian ney music

persian ney music

persian ney music
persian ney music
persian ney music
persian ney music

persian ney for sale


persian ney for sale


persian ney for sale

persian ney for sale

persian ney for sale
persian ney for sale
persian ney for sale
persian ney for sale

persian ney lesson


persian ney lesson


persian ney lesson

persian ney lesson

persian ney lesson
persian ney lesson
persian ney lesson
persian ney lesson

persian new year


persian new year


persian new year

persian new year

persian new year
persian new year
persian new year
persian new year

persian ney kontakt


persian ney kontakt


persian ney kontakt

persian ney kontakt

persian ney kontakt
persian ney kontakt
persian ney kontakt
persian ney kontakt

persian ney notes


persian ney notes


persian ney notes

persian ney notes

persian ney notes
persian ney notes
persian ney notes
persian ney notes

persian ney construction


persian ney construction


persian ney construction

persian ney construction

persian ney construction
persian ney construction
persian ney construction
persian ney construction

persian ney youtube


persian ney youtube


persian ney youtube

persian ney youtube

persian ney youtube
persian ney youtube
persian ney youtube
persian ney youtube

persian ney technique


persian ney technique


persian ney technique

persian ney technique

persian ney technique
persian ney technique
persian ney technique
persian ney technique