نی انبان باقری

  • 5,000,000 ریال

  • هزینه پستی : ریال

  • موجودی: در انبار

نی انبان باقری


خاستگاه اصلی این ساز، سواحل خلیج فارس واقع در جنوب ایران است ولی اینک در مناطق وسیعی از استان های همجوار با سواحل جنوب ایران رواج دارد. ساختمان هسته اصلی آن دقیقاً همانند نی جفتی است که به یک منبع هوای فشرده از جنس پوست بز متصل است و به نوازنده امکان می دهد هوای مورد نیاز ساز را در کیسه یا انبان ذخیره کند. نی انبان صرفاً در مجالس شادمانی به کار می رود.

برخی آهنگسازان ایرانی در سال های اخیر، به استفاده ارکستری از نی انبان متمایل شده اند که این تجربه های جدید، گاه با گروه سازهای ایرانی و گاه در کنار سازهای ارکستر غربی بوده است.

نی انبان باقری

نی انبان باقری

نی انبان باقری

هزینه ارسال این محصول به عهده خریدار میباشد و باید جداگانه به مامور تیبپاکس پرداخت شود.

محصولات مرتبط