سبک شناسی موسیقی غربی


دوره رنسانس

سده های پانزدهم و شانزدهم در تاریخ اروپا به عنوان دوره رنسانس شناخته می شود. در این دوره با اختراع ماشین چاپ، گسترش علم و هنر با سرعت زیاد همراه بود. به همین دلیل شمار آهنگسازان و اجرا کنندگان موسیقی نیز بالا رفت. موسیقیدانان همچون گذشته در کلیساها، قصرها و شهرها به فعالیت مشغول بودند. کلیسا حامی مهم موسیقی باقی ماند. اما فعالیت های موسیقایی کم کم به دربارها انتقال یافت. پادشاهان، شاهزاده ها و دوک ها بر سر تصاحب عالی ترین آهنگسازان با یکدیگر به رقابت می پرداختند. موسیقیدانان شهر در دوره رنسانس، به اجرای موسیقی در اجتماع های شهری، مراسم ازدواج و آیین های مذهبی می پرداختند. آن ها به طور عام از شأنی والاتر و درآمدی بیش از گذشته برخوردار بودند. آهنگسازان نیز به گمنامی بسنده نمی کردند و مانند دیگر هنرمندان در پی کسب افتخار و سرافرازی برای خود و آثارشان بودند.

جزئیات بیشتر در: farabisoft