مضراب شاخ سه تار

  • 400,000 ریال

  • هزینه پستی : 200,000 ریال

  • موجودی: در انبار

مضراب سه تار ساخته شده از جنس شاخ جايگزين ناخن در نوازندگي سه تار


دست راست در سه تار، وظيفه نواختن مضراب را ايفا مي نمايد. به همين دليل توجه به درست قراردادن اين دست، نحوه صحيح مضراب و حركات انگشت ها بسيار مهم مي باشد. دست راست حدودا از ناحيه مچ بروي كاسه سه تار قرار مي گيرد.توجه داشته باشيد هنگام نشستن دست بروي كاسه، هيچ گونه خميدگي و شكستگي در مچ نبايد ايجاد شود. دست بصورت يك مشت نيمه باز بروي صفحه بايد بنشيند بگونه اي كه انگشت كوچك و شست در دوطرف سيم ها بروي كاسه قرار خواهد گرفت. نواختن مضراب برعهده انگشت اشاره دست راست استحركت اين انگشت را به آرامي و با شعاع حركت باز بروي سيم ها تمرين كنيد.  شكستگي هنگام حركت برگشت انگشت اشاره هرگز از بند اول نبايد باشداين كار را بروي بند دوم انگشت اشاره انجام دهيد.

( هرچه در حين نواختن مضراب، انشگت اشاره بازتر حركت نمايد و در صورتي كه شكستگي بند انگشت اشاره بروي بند دوم انجام گيرد صدادهي مضراب شفافتر، قوي تر و دلنشين تر خواهد شد)

انگشت وسطي نيز معمولا همزمان با انگشت اشاره حركت خواهد كرد. عده اي اين انگشت را نيز ثابت بروي كاسه قرار مي دهند و عده اي ديگر از نوازندگان آنرا آزادانه همراه با انكشت اشاره و مضراب حركت مي دهند. توصيه ميگردد درين مورد به راحتي دست توجه نماييد.

انگشت انگشتري(بنصر) نيز به همراه انگشت كوچك بروي كاسه خواهد نشست.

مضراب شاخ سه تار

مضراب شاخ سه تار

مضراب شاخ سه تار

محصولات مرتبط