جواب ساز: ردیف میرزاعبدالله به آواز (۲)

  • 120,000 ریال

  • هزینه پستی : 150,000 ریال

  • موجودی: در انبار

جواب ساز: ردیف میرزاعبدالله به آواز (۲)
شماره سی دی: [202]
تاریخ انتشار: [20/07/1385]
ردیف آوازی ایران

تنظیم و اجرا: محسن کرامتی

(دستگاه شور-آواز دشتی)


رديف‏هاى آوازى معمولاً تفاوت‏هايى با رديف‏هاى سازى دارند كه عمدتاً كمّى است و به تعداد گوشه‏ها مربوط مى‏شود. گاه نيز گوشه‏هايى در رديف‏هاى آوازى هست كه با آنچه در رديف‏هاى سازى مى‏شنويم تفاوت دارد. بديهى است كه آواز، از جهت ترتيب پيدايش، بر ساز تقدم زمانى داشته است. و اين احتمال كه در موسيقى رديفى ايرانى، رديف‏هاى سازى از آواز اقتباس شده باشد وجود دارد. با اين حال، به هر دليل كه باشد، رديف‏هاى سازى، امروز از حيث مقدار مطالب، غنى‏تر از رديف‏هاى آوازى هستند. ضمن آن‏كه، به‏خاطر توجه بيشتر به ثبت رديف‏هاى سازى و به نت درآوردن آن‏ها، اين رديف‏ها، نسبت به رديف‏هاى آوازى، كلاسيك‏تر شده‏اند وحالت‏تثبيت‏شده‏ترى يافته‏اند و آموزش آن‏ها، نسبت به آموزش رديف‏هاى آوازى، كه عمدتاً سينه به سينه است، صبغه‏ى علمى‏ترى به خود گرفته است. اين‏ها، همه، عواملى بودند كه كنجكاوى مرا براى كنكاش در "رديف" برمى‏انگيختند.

از سال ۱۳۷۳ به اين فكر افتادم كه "دوگانگى" رديف را چگونه مى‏توانيم از ميان برداريم و چگونه مى‏توانيم به جايى برسيم كه از "يك" رديف صحبت كنيم.
اجراى آوازى رديفِ ميرزاعبداللَّه - كه نسبت به رديف موسى معروفى، بسيار پيراسته‏تر است - ايده‏اى بود كه به ذهنم رسيد. انتخاب اين رديف به دو دليل بود، يكى اين‏كه در حد حوصله‏ى من بود، و ديگر اين‏كه به رغم كم‏حجم‏بودنش به گمانم جامعيت كافى داشت. در آغاز كار گمان مى‏كردم كه با حفظ فضاى "مُدال" گوشه‏ها، و شعرگذارى معمول، نتيجه‏ى دلخواهم را خواهم گرفت. اما در عمل متوجه شدم كه بايد روش ديگرى در پيش بگيرم. نهايتاً تصميم گرفتم رديف ميرزاعبداللَّه را تقريباً جزءبه‏جزء به آواز دربياورم. ...

محصولات مرتبط