سه تار اکبری

2,750,000 ریال

ستار آریا گلدار

3,800,000 ریال

سه تار مفاخری طرح جدید

4,200,000 ریال

سه تار كريمي

1,420,000 ریال

سه تار نوا

3,300,000 ریال

سه تار آریا هخامنشی

3,950,000 ریال

سه تار مفاخري معرق‌کاری

3,400,000 ریال

سه تار نوري

3,050,000 ریال